Konrad Szymański - W Wielkiej Brytanii od lat narastał sprzeciw…