Konrad Szymański - Polska stara się poszerzać zaangażowanie humanitarne w…