Konrad Szymański - Są znamiona ludobójstwa w tym, co się…