Jarosław Szymczyk - Materiały filmowe bezpośrednio po zdarzeniu zostały w…


Prawda czy fałsz?

Materiały filmowe bezpośrednio po zdarzeniu zostały w całości przekazane (...) do prokuratury. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne (...) trzykrotnie zwracał się do prokuratury z prośbą o przekazanie tego materiału filmowego. Tego materiału nie uzyskał.

Jarosław Szymczyk, Fakty po faktach 23/05/2017

Fakty po faktach

Fot. TVN24.pl


fałsz. Fałsz. Rzecznik dyscyplinarny widział nagranie 3 dni po jego zabezpieczeniu