Szymon Szynkowski vel Sęk - Komisarz jeszcze przed upływem wizyty Komisji Weneckiej…


Prawda czy fałsz?

Komisarz jeszcze przed upływem wizyty Komisji Weneckiej w Polsce stwierdza, że ustawa dyscyplinująca sędziów powinna zostać odrzucona. Czy czynności Komisji nie są zatem pozorne, a opinia nie została przygotowana zawczasu?

Szymon Szynkowski vel Sęk, Konferencja prasowa MSZ 10/01/2020

Konferencja prasowa MSZ

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Komisarz Praw Człowieka i Komisja Wenecka to dwa niezależne od siebie organy Rady Europy.