Jan Szyszko - O ile ktoś ma chory organ, to…


Prawda czy fałsz?

O ile ktoś ma chory organ, to trzeba go usunąć, żeby przeżyć. [Do wycinki] przystąpimy zgodnie z tym, co proponują naukowcy leśnicy i miejscowa ludność, zaczniemy działać, aby zatrzymać proces degradacji siedlisk ważnych dla Wspólnoty [Europejskiej]

Jan Szyszko, Konferencja prasowa 24/05/2016

Konferencja prasowa

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Chodzi raczej o kasę, według Zielińskiego 500-700 milionów rocznie