Jan Szyszko - Komisja Europejska i Europa ma inne standardy…