Jan Szyszko - Niestety, problemem Puszczy Białowieskiej stała się nieustająca…


Prawda czy fałsz?

Niestety, problemem Puszczy Białowieskiej stała się nieustająca do dzisiaj presja ze strony naturalistów - radykalnych ekologów, którzy prezentują błędne założenie, że człowiek jest wrogiem i niszczycielem przyrody [...]

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 25/05/2017

Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


zbity zegar. FAŁSZ. Ekolodzy nie twierdzą, że człowiek "z zasady" jest wrogiem przyrody