Jan Szyszko - Z inicjatywy Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego…


Prawda czy fałsz?

Z inicjatywy Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w roku 2016 zapoczątkowano inwentaryzację kulturowo-przyrodniczą terenu Puszczy Białowieskiej. [...] Dzięki tym badaniom znamy aktualny stan Puszczy Białowieskiej.

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 25/05/2017

Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Inwentaryzacja to produkt propagandowy, a nie naukowy