Jan Szyszko - Uniemożliwiło to kontrolowanie populacji kornika drukarza, [...]…


Prawda czy fałsz?

Uniemożliwiło to kontrolowanie populacji kornika drukarza, [...] który [...] doprowadził do zamierania drzewostanów świerkowych [...]. Skutkiem tego wielkoskalowego zamierania stało się zanikanie siedlisk i gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej.

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 25/05/2017

Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Kornik nie jest zagrożeniem dla Puszczy