Jan Szyszko - Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które…


Prawda czy fałsz?

Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które mówi: musicie chronić siedliska i gatunki tam występujące, czyli ochrona czynna, a z drugiej UNESCO, według którego Puszcza powinna pozostać nietknięta [...] nie można jej użytkować, czyli ochrona bierna.

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 21/06/2017

Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Sławomir Kaminski Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie ma sprzeczności między Natura 2000 a UNESCO