Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które mówi: musicie chronić siedliska i gatunki tam występujące, czyli ochrona czynna, a z drugiej UNESCO, według którego Puszcza powinna pozostać nietknięta [...] nie można jej użytkować, czyli ochrona bierna.

Jan Szyszko Ministerstwo Środowiska - 21/06/2017

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Sławomir Kaminski Agencja Gazeta

Fałsz. Nie ma sprzeczności między Natura 2000 a UNESCO