Jan Szyszko - Wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa przyrodniczego…