Jan Szyszko - Nie grożą nam żadne kary i to…


Prawda czy fałsz?

Nie grożą nam żadne kary i to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym [...]. Polska nie może być obciążona jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, [...] gdyż Polska w 100 proc. wykonuje [...] zalecenia KE zawarte we wniosku tymczasowym.

Jan Szyszko, konferencja prasowa w Ministerstwie Środowiska 21/11/2017

konferencja prasowa w Ministerstwie Środowiska

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta


zbity zegar. Fałsz. Trybunał nie ufa Szyszce i dlatego grozi karami