Jan Szyszko - „Liderzy Unii Europejskiej nie posiadają tradycyjnych zasobów…