Jan Szyszko - Polska reprezentuje tylko i wyłącznie prawo i…


Prawda czy fałsz?

Polska reprezentuje tylko i wyłącznie prawo i przestrzega [...] dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej i postępujemy idealnie zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że te nieporozumienia zostaną wyjaśnione w poniedziałek.

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 07/09/2017

Ministerstwo Środowiska

Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta


fałsz. Ekolodzy: LP tną ponad wymogi bezpieczeństwa publicznego