Jan Szyszko - Pochłanianie jest tak samo ważne, jak redukcja…


Prawda czy fałsz?

Pochłanianie jest tak samo ważne, jak redukcja emisji. Mamy więc dążyć do tego, żeby tyle samo pochłaniać, ile wyemitowano. W tym zakresie rola lasów jest przeogromna

Jan Szyszko, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System 18/10/2017

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System

Fot. AP Photo / Agencja Gazeta


fałsz. Żadne zalesienie nie wystarczy by traktowac atmosferę jak otwarty ściek