Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Jan Szyszko Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System - 18/10/2017

Fot. AP Photo / Agencja Gazeta

Redukcja miała miejsce na przełomie lat 80/90. W XXI w. prawie jej nie ma