Jan Szyszko - Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju,…


Prawda czy fałsz?

Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Jan Szyszko, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System 18/10/2017

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System

Fot. AP Photo / Agencja Gazeta


fałsz. Redukcja miała miejsce na przełomie lat 80/90. W XXI w. prawie jej nie ma