Jan Szyszko - "Resort środowiska podkreśla, iż jego działania są…


Prawda czy fałsz?

"Resort środowiska podkreśla, iż jego działania są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody"

Jan Szyszko, Odpowiedź resortu środowiska na decyzję TSUE 04/08/2017

Odpowiedź resortu środowiska na decyzję TSUE

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Wycinka niszczy siedliska i gatunki chronione, jest sprzeczna z dyrektywami