"Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy".

Jan Szyszko Odpowiedź resortu środowiska na decyzję TSUE - 04/08/2017

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Ręce opadają. Skala szkód czynionych w ekosystemie Puszczy jest ogromna