Jan Szyszko - "Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa…


Prawda czy fałsz?

"Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy".

Jan Szyszko, Odpowiedź resortu środowiska na decyzję TSUE 04/08/2017

Odpowiedź resortu środowiska na decyzję TSUE

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Ręce opadają. Skala szkód czynionych w ekosystemie Puszczy jest ogromna