Dominik Tarczyński - „Przypomnijmy Jastrzębską Spółkę Węglową. Co się działo,…