Dominik Tarczyński - To schizofrenia polityczna. Węgrów w tej samej…


Prawda czy fałsz?

To schizofrenia polityczna. Węgrów w tej samej rezolucji chcą atakować za wprowadzenie stanu wyjątkowego, a Polskę za to, że nie chce wprowadzić stanu klęski żywiołowej.

Dominik Tarczyński, "Jedziemy" TVP.info 16/04/2020

"Jedziemy" TVP.info

Mikołaj Walczak / Agencja Gazeta


zbity zegar. Chodzi o to, że oba kraje wykorzystują pandemię do celów politycznych. Nie o środki, które stosują.