Frans Timmermans - Proszę, tak! Tylko o to was prosimy…