Andrzej Duda - Ubolewam nad tym, że projekt ustawy o…


Prawda czy fałsz?

Ubolewam nad tym, że projekt ustawy o SN przed jego złożeniem w Sejmie nie był mi przedstawiony jako prezydentowi RP i że w związku z tym nie mogłem w tej sprawie odbyć konsultacji, tak jak i większość innych podmiotów zainteresowanych.

Andrzej Duda, Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim 24/07/2017

Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim

fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta


prawda. To prawda, która odnosi się również do ustawy o sądach powszechnych!