Ubolewam nad tym, że projekt ustawy o SN przed jego złożeniem w Sejmie nie był mi przedstawiony jako prezydentowi RP i że w związku z tym nie mogłem w tej sprawie odbyć konsultacji, tak jak i większość innych podmiotów zainteresowanych.

Andrzej Duda Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim - 24/07/2017

fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

To prawda, która odnosi się również do ustawy o sądach powszechnych!