Donald Tusk - Oglądamy dzisiaj te zdjęcia: generałowie Kiszczak, Jaruzelski…