Donald Tusk - Cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny.