Donald Tusk - Mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby…


Prawda czy fałsz?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby wyprowadzić Polskę z UE wystarczy de facto jedno głosowanie, takie klasyczne, właśnie w nocy, o 02:00 w nocy, gdzie wystarczy zwykła większość głosów

Donald Tusk, Konwencja PO w Płońsku 18/09/2021

Konwencja PO w Płońsku

zrzut ekranu


prawda. Konstytucja i ustawa o umowach międzynarodowych wprowadziły zabezpieczenia przed przystąpieniem do UE. Wypowiedzenie umowy akcesyjnej zostało potraktowane jak zwykła ustawa