Donald Tusk - Obecnie złotówka jest jedną z dwóch najsłabszych…