Kazimierz Michał Ujazdowski - W kilku sprawach ważnych z punktu widzenia…