Prawda czy fałsz?

Powiem pani o orzeczeniu SN z 2008 roku, w którym SN stwierdził, że przestępstwa vatowskie należy klasyfikować jako przestępstwa, które będą oceniane według kodeksu skarbowego, a nie według kodeksu karnego. (...) Ponieważ kodeks skarbowy przewiduje znaczą

Patryk Jaki, Fakty po Faktach 31/07/2017

Powiem pani o orzeczeniu SN z 2008 roku, w którym SN stwierdził, że przestępstwa vatowskie należy klasyfikować jako przestępstwa, które będą oceniane według kodeksu skarbowego, a nie według kodeksu karnego. (...) Ponieważ kodeks skarbowy przewiduje znaczą


półprawda. Półprawda. Za przestępstwo skarbowe grozi wyższa kara.