Marcin Warchoł - Pani komisarz gwałci Kartę Praw Podstawowych, na…


Prawda czy fałsz?

Pani komisarz gwałci Kartę Praw Podstawowych, na którą sama tak chętnie się powołuje. Czytamy w niej, że każdy ma prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem.

Marcin Warchoł, Konferencja prasowa 29/07/2020

Konferencja prasowa

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Karta mówi o wolności sumienia i wyznania, ale jednocześnie wprost zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.