Marcin Warchoł - Doszło również do rażącego pogwałcenia zasady trójpodziału…


Prawda czy fałsz?

Doszło również do rażącego pogwałcenia zasady trójpodziału władz, podeptane zostały traktaty unijne, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przede wszystkim nasza Konstytucja.

Marcin Warchoł, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 23/01/2020

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. SN nie naruszył unijnego prawa ani EKPCz. Wręcz zastosował się do ich przepisów.