Marcin Warchoł - Komisja Wenecka wykazała się nieznajomością stanu prawnego…


Prawda czy fałsz?

Komisja Wenecka wykazała się nieznajomością stanu prawnego [...] w Polsce. Dowodem tego są twierdzenia jakoby zachodziło ryzyko arbitralnego usuwania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości czy nadmiernej presji ze strony prezesów sądów na sędziów.

Marcin Warchoł, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 16/01/2020

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Przepisy ustawy kagańcowej zwiększają uprawnienia Ministra Sprawiedliwości i powołanych przez niego prezesów sądów.