Witold Waszczykowski - Znaczna grupa Amerykanów chciała powrotu do wartości,…