Witold Waszczykowski - My po prostu chcemy pozostać na kursie…


Prawda czy fałsz?

My po prostu chcemy pozostać na kursie demokratycznym i być demokratycznym krajem bez przymiotników.

Witold Waszczykowski, Wywiad dla BBC "HardTalk" 08/08/2017

Wywiad dla BBC "HardTalk"

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Czyli krajem nieliberalnym, bez rządów prawa i trójpodziału władzy