Witold Waszczykowski - Dzisiaj mamy problem polegający na tym, że…


Prawda czy fałsz?

Dzisiaj mamy problem polegający na tym, że przez sześć lat zanim myśmy doszli do władzy, ta sprawa nie była de facto podejmowana w sposób istotny na wysokich szczeblach przez poprzednie rządy.

Witold Waszczykowski, Radio Maryja 28/09/2017

Radio Maryja

Radio Maryja i TV Trwam, 28 września 2017, zrzut ekranu


fałsz. Fałsz. Zabiegano o pomoc UE, była pomoc NATO