Witold Waszczykowski - Unia Europejska jest instytucją zbudowaną po to,…