Witold Waszczykowski - Mały sukces odnieśliśmy. W tym raporcie przewodniczącego,…


Prawda czy fałsz?

Mały sukces odnieśliśmy. W tym raporcie przewodniczącego, tych nieistniejących konkluzjach, jest na końcu zapis, że trzeba opracować jasne reguły wybierania najwyższych urzędników. To wszystko będzie trzeba wymusić, wypracować, Rada Europejska ma mandat.

Witold Waszczykowski, "Polski punkt widzenia", TV Trwam 18/03/2017

"Polski punkt widzenia", TV Trwam

fot. TV Trwam


fałsz. Bzdura. Można to było wymusić właśnie nie wetując konkluzji Rady.