Witold Waszczykowski - Pani Jourova powinna wskazać, gdzie w prawie…


Prawda czy fałsz?

Pani Jourova powinna wskazać, gdzie w prawie europejskim zapisana jest i zdefiniowana praworządność. Konia z rzędem lub pudełko belgijskich czekoladek temu, kto znajdzie ją traktacie europejskim bądź innym prawnie wiążącym dokumencie.

Witold Waszczykowski, PolskieRadio24.pl 27/12/2019

PolskieRadio24.pl

Radio Maryja i TV Trwam, 28 września 2017, zrzut ekranu


fałsz. Praworządność została skonkretyzowana w unijnych traktatach i zdefiniowana w wyrokach TSUE.