Prawda czy fałsz?

Do tego dochodzi jeszcze TSUE, który nie tworzy prawa, tylko sprawdza zgodność postępowania państw członkowskich z traktatem lizbońskim. Czy innymi dokumentami prawnie wiążącymi. Nie może tworzyć poprzez wyroki prawa europejskiego.

Witold Waszczykowski, PolskieRadio24.pl 27/12/2019

Do tego dochodzi jeszcze TSUE, który nie tworzy prawa, tylko sprawdza zgodność postępowania państw członkowskich z traktatem lizbońskim. Czy innymi dokumentami prawnie wiążącymi. Nie może tworzyć poprzez wyroki prawa europejskiego.

fot. Polsat News


fałsz. Zgodnie z Traktatem o UE TSUE może m.in. dokonywać wykładni unijnych traktatów.