Witold Waszczykowski - Będziemy [się konsultować] z najważniejszymi partnerami UE,…


Prawda czy fałsz?

Będziemy [się konsultować] z najważniejszymi partnerami UE, w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z którą łączy nas rozumienie wielu elementów agendy europejskiej i podejście do problemów bezpieczeństwa. Wspólna percepcja problemów europejskich (...)

Witold Waszczykowski, Sejm, expose ministra spraw zagranicznych 29/01/2016

Sejm, expose ministra spraw zagranicznych

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Okazało się, że Wielka Brytania ma zgoła inne podejście