Witold Waszczykowski - Na jakiej podstawie uznano, że wprowadzenie kandydatury…


Prawda czy fałsz?

Na jakiej podstawie uznano, że wprowadzenie kandydatury Saryusz-Wolskiego ma się odbywać na zasadzie konsensusu, a głosowanie nad drugą kandydaturą, czyli Tuskiem, uznano już za wymagające głosowania zwykłą większością? To właśnie podwójny standard!

Witold Waszczykowski, "Super Express" 11/03/2017

"Super Express"

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. To nie podwójny standard, tylko zignorowanie fochów PiS.