Witold Waszczykowski - Poinformuję sekretarza Tillersona o tym, na jakim…