Witold Waszczykowski - Znaczna grupa Amerykanów chciała powrotu do wartości,…


Prawda czy fałsz?

Znaczna grupa Amerykanów chciała powrotu do wartości, do tradycji. Droga permisywizmu, „róbta co chceta” dla znacznej części społeczeństwa amerykańskiego jest nie do przyjęcia

Witold Waszczykowski, "Dziś wieczorem" TVP.info 09/11/2016

"Dziś wieczorem" TVP.info

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Faktycznie w USA postawy przesunęły się na prawo, jak w Polsce