Prawda czy fałsz?

Znaczna grupa Amerykanów chciała powrotu do wartości, do tradycji. Droga permisywizmu, „róbta co chceta” dla znacznej części społeczeństwa amerykańskiego jest nie do przyjęcia

Witold Waszczykowski, "Dziś wieczorem" TVP.info 09/11/2016

Znaczna grupa Amerykanów chciała powrotu do wartości, do tradycji. Droga permisywizmu, „róbta co chceta” dla znacznej części społeczeństwa amerykańskiego jest nie do przyjęcia

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Faktycznie w USA postawy przesunęły się na prawo, jak w Polsce