Witold Waszczykowski - To jest podejście, które proponujemy... Przede wszystkim…


Prawda czy fałsz?

To jest podejście, które proponujemy... Przede wszystkim podjąć skuteczne próby rozwiązania konfliktu syryjskiego, libijskiego. To po pierwsze. Po drugie pomagać tym osobom, które są wokół krajów konfliktu. Po trzecie zbudować straż obrony Europy.

Witold Waszczykowski, Salon polityczny Trójki 13/06/2017

Salon polityczny Trójki

fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Ależ Europa właśnie to robi!