Elżbieta Witek - Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów,…


Prawda czy fałsz?

Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy przyjmowane przez Sejm. A to, co planuje zrobić pierwsza prezes SN, jest podważeniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw [...].

Elżbieta Witek, Konferencja prasowa w Sejmie 22/01/2020

Konferencja prasowa w Sejmie

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Nie ma żadnego sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym.