Michał Wójcik - P. Komisarz Reynders pochodzi z Belgii, czyli…


Prawda czy fałsz?

P. Komisarz Reynders pochodzi z Belgii, czyli kraju, którego państwowość ma niecałe 200 lat. Jest gościem w Polsce, która ma historię sięgającą ponad 1000 lat.

Michał Wójcik, Twitter 18/11/2021

Twitter

20.09.2019 Bydgoszcz . Otwarcie nowego budynku Sadu Okregowego z udzialem przewodniczacego Krajowej Rady Sadowniczej sedziego Leszka Mazura i wiceministra sprawiedliwosci Michala Wojcika . Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta


zbity zegar. Absurd. Historia państwa na terenach Belgii jest znacznie starsza niż na ziemiach polskich