Michał Wójcik - Ale też wpływ na wzrost gospodarczy, przynajmniej…


Prawda czy fałsz?

Ale też wpływ na wzrost gospodarczy, przynajmniej ten o którym ja wiem, to w tym roku miała być jedna dziesiąta procenta, a w przyszłym roku bodajże cztery dziesiąte procenta.

Michał Wójcik, PR24 03/08/2022

PR24

Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta


fałsz. Rząd zapowiada w KPO, że gospodarka wzrośnie o 1,2 proc. w roku 2022. Ale Fundusz Odbudowy to też korzyści pośrednie: długofalowe wzmocnienie gospodarki.