Michał Wójcik - Drożyzna jest wynikiem między innymi działań pana…


Prawda czy fałsz?

Drożyzna jest wynikiem między innymi działań pana Timmermansa, który swój zielony ład próbuje wprowadzić takim rozwiązaniem jak ETS [Europejski System Handlu Emisjami].

Michał Wójcik, Radio Zet 18/11/2021

Radio Zet

20.09.2019 Bydgoszcz . Otwarcie nowego budynku Sadu Okregowego z udzialem przewodniczacego Krajowej Rady Sadowniczej sedziego Leszka Mazura i wiceministra sprawiedliwosci Michala Wojcika . Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta


zbity zegar. ETS istnieje od 2005 roku, a handel emisjami nie jest przyczyną inflacji. Badania pokazują, że w wielu miejscach nawet obniża ceny.