Konrad Wytrykowski - KastaWatch retweetowała (a więc cytowała) moje wpisy…


Prawda czy fałsz?

KastaWatch retweetowała (a więc cytowała) moje wpisy (tweety) zaledwie 6 razy (...). Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie przypominam sobie, ażebym to ja retweetował wpisy tego użytkownika

Konrad Wytrykowski, Wezwanie OKO.press do usunięcia artykułu 21/08/2019

Wezwanie OKO.press do usunięcia artykułu

Fot. Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta


fałsz. Mamy bezpośredni dowód - wpis Wytrykowskiego, który retweetował z KastaWatch (zobacz w tekście). Mogły być też inne retweety