Marek Zagórski - Ustawa obliguje ministra cyfryzacji do przekazania w…


Prawda czy fałsz?

Ustawa obliguje ministra cyfryzacji do przekazania w terminie do dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego, czyli Pocztę Polską, danych z rejestru PESEL, jeśli te dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów.

Marek Zagórski, Sejm 29/04/2020

Sejm

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Jak na razie Poczta Polska nie może organizować wyborów, bo obowiązujące prawo pozwala głosować jedynie osobiście.